OZ Godislav

Občianske združenie Godislav Domaniža, 018 16 Domaniža 2

Ciele združenia:

  • tvorba,rozvoj, ochrana a prezentácia duchovných a kultúrnych hodnôt
  • ochrana ľudských práv a základných slobôd
  • vzdelávanie, výchova a rozvoj telesnej kultúry mládeže
  • tvorba a ochrana životného prostredia a ochrana zdravia obyvateľstva
  • poskytovanie sociálnej pomoci a humanitárna starostlivosť, starostlivosť o chorých, starých,
  • deti z detského domova a ľudí závislých na alkohole, drogách apod.

IČO: 42140145

Účet v tvare IBANSK 88 0200 000 000 292 885 7297