Poďakovanie Ministerstvu kultúry

V mene všetkých farníkov ďakujeme Ministerstvu kultúry SR a Obecnému úradu v Domaniži za finančnú podporu pri reštaurovaní sochárskej výzdoby kazateľnice vo Farskom kostole sv. Mikuláša v Domaniži. 

Ďalšie reštaurátorské a rekonštrukčné práce na kostole sv. Mikuláša

Pozývame Vás trochu si zaspomínať pri prezeraní fotografií v galériách.

Beseda s reštaurátorom
Prezrieť galériu
Oprava strechy farského kostola
Prezrieť galériu
Poškodená strecha bočnej lode
Prezrieť galériu
Rekonštrukcia bočnej strechy farského kostola v Domaniži
Prezrieť galériu