GDPR

Ochrana osobných údajov

Zodpovedná osoba: 

Konferencia biskupov Slovenska, 

Kapitulská 11, P. O. Box 11, 814 99 Bratislava,

IČO: 00684325, DIČ: 2020804841, 

gdpr.kbs.sk,