Domov

Rozpis sv. omší

V tejto sekcii si môžete pozrieť aktuálny prehľad svätých omší a plánovaných aktivít na nasledujúci týždeň. Srdečne Vás na ne pozývame.

Počas púte k Nanebovzatej Panne Márii sme do farnosti dostali relikviu blahoslaveného Titusa Zemana, mučeníka za duchovné povolania. Relikvia zostáva v našom farskom kostole, vystavená k úcte pre veriacich.

ODKAZ PRE DETI:

Milé deti,
v nedeľu pri sv. omši ste spolu s pánom kaplánom v kázni premýšľali aj nad tým, aké dobré skutky môžete robiť počas týždňa vo svojom okolí. Jeden zo svojich dobrých skutkov, ktorý sa Vám podarilo urobiť, nám nakreslite, aby sme vedeli, čím ste potešili ľudí okolo Vás.

Potom na svoj výkres nezabudnite napísať svoje meno a prineste ho so sebou na nedeľnú – detskú sv. omšu, ktorá začína o 10:30 vo farskom kostole.

PS: Tešíme sa vždy na Vaše výtvory, no hlavne na Vás 🙂


Sviatosť birmovania, 1. sväté prijímanie

Milé deti, mládež,

spoločne sme vstúpili do prípravy na prijatie sviatostí, dostali ste úvodné informácie o spôsobe prípravy. V príhovoroch pri svätých omšiach koncom septembra Vám pán farár vysvetlil, na čom nám bude v nasledujúcich mesiacoch záležať.
Tešíme sa na Vás a veríme, že príprava bude pre nás všetkých požehnaným časom.

V najbližšom období nás čaká:

BIRMOVANCI:
– piatok – 05.11. – sv. spoveď, prvopiatková sv. omša, začiatok o 18:00 + 3. téma v skupinkách

– piatok – 19.11. – sv. omša s katechézou v Domaniži, začiatok o 18:00 + 4. téma v skupinkách

Ďalšie informácie Vám budeme priebežne aktualizovať v dostatočnom časovom predstihu, aby ste si vedeli usporiadať aj ostatné povinnosti a mohli sme sa pokojne venovať príprave na prijatie Darov Ducha Svätého…SPOLOČNE SME ABSOLVOVALI:
15.10. – sv. omša s katechézou v Domaniži, téma č. 2 v skupinkách
01.10. – sv. spoveď + 1. piatok a téma č. 1 v skupinkách
24.09. – sv. omša s katechézou v Domaniži, vytvorenie skupín, načrtnutie spôsobu a priorít v príprave