Drahí veriaci! Od pondelka 16. novembra budú na základe vyhlášky Úradu verejného zdravotníctva platiť nové pravidlá, ktoré sa týkajú aj slávenia verejných bohoslužieb. Oboznámiť sa s vyhláškou v plnom znení možno TU.  Upozorňujem, že toto uvoľňujúce pravidlo má výhradnú platnosť pre sediacich a využiť sa môže polovica existujúcej kapacity kostola. Napríklad, ak je v kostole 100 miest na sedenie, bohoslužby sa môže zúčastniť 50 veriacich.

Zároveň pamätajme, že nebol zrušený zákaz zhromažďovania. Pre verejné bohoslužby máme teda konkrétne definovanú možnosť využiť polovicu miest na sedenie v chrámoch, ale nemôžeme pozývať ďalších ľudí, aby zaplnili aj miesto na státie, alebo sa zhromažďovali vo väčších počtoch pred chrámom. Treba tiež zreteľne a jasne zdôrazniť, že stále platia všetky hygienické opatrenia, ktoré sa musia všade  (v každom kostole) bezpodmienečne dodržiavať, aby sa situácia ďalej nezhoršovala, t.j.: povinné sú rúška, dezinfekcia pri dverách, nepodávanie rúk, nepoužívanie otvorených nádobiek so svätenou vodou, dezinfekcia rúk kňazov pred rozdávaním svätého prijímania, rozdávanie Eucharistie do rúk, dezinfekcia použitých nádob a taktiež pravidelná dezinfekcia priestorov, hlavne dotykových plôch, kľučiek, podláh a predmetov, dostatočné vetranie priestorov. Kto nedodrží základné pravidlá, berie na seba zodpovednosť za to, že o uvoľnenie, ktoré sa dosahovalo veľmi zložitým a ťažkým spôsobom, znovu prídeme

V daných okolnostiach prosím všetkých  seniorov, chronicky chorých a rizikové skupiny, aby návštevy bohoslužieb zvážili. Stále, samozrejme, platí všeobecný dišpenz od povinnej účasti.

Úmysly, ktoré ste nahlásili, budú odslúžené v daný deň.

Pohreby, sobáše a krsty sa môžu konať, ale len s obmedzením počtu na jednu osobu na 15 štvorcových metrov vo vnútri; vonku bude treba dodržiavať dvojmetrové rozostupy a mať rúško. Pohrebné obrady – bez sv. omše, vonku a pokiaľ sa dá, bez väčšieho zhromažďovania – len najbližší príbuzní (v rúškach a dvojmetrových rozostupoch).

Predsieň farského kostola (+na filiálkach) zostáva naďalej počas dňa otvorená od 14:00 do 17:00 hod. k súkromnej adorácii a modlitbe jednotlivých veriacich.

Biskupi Slovenska vyhlásili prísny pôst za odvrátenie pandémie počas 8 po sebe nasledujúcich piatkov od 30. 10. do 18. 12.2020. Berme vážne túto výzvu, a komu to zdravotný stav dovoľuje, nech pôst zachová.

Situácia s rastúcim počtom nakazených je vážna, neslobodno ju zľahčovať. Správajme sa zodpovedne, dodržujme pokyny, chráňme nielen seba, ale aj ľudí okolo, najmä tých, ktorí sú zraniteľnejší. Buďme v tom precízni a poctiví. V ťažkostiach mi zavolajte, alebo napíšte, aby sme spolu hľadali riešenie. Mnoho vecí môžeme vybaviť telefonicky, a je zbytočné, aby ste chodili osobne a vystavovali seba i mňa riziku. Najprv mi preto zavolajte alebo napíšte na e-mail. Vedení hodnotami evanjelia, buďme príkladom jednoty, trpezlivosti a pokoja. Prosme Pána, aby ochraňoval Slovensko a Karmelská Panna Mária nech oroduje za nás všetkých! Prajem všetkým, celej našej farnosti a obci Božiu ochranu! V modlitbách a pri sv. omšiach na Vás všetkých pamätám a žehnám Vás!

Prosba o podporu: Tak ako všetci, aj farnosť musí platiť pravidelné platby za energie a podobne. Vzhľadom na danú situáciu, veriaci, ktorí by chceli podporiť réžiu kostolov a chod farnosti, môžete tak urobiť zaslaním milodaru priamo na farský účet: SK42 0900 0000 0000 6366 0444 (do poznámky uviesť – „milodar pre farnosť“ + prípadne meno). Ďakujem všetkým darcom za akýkoľvek milodar.

Liturgický kalendár

Liturgické čítania na dnes

Biblia | Rádio Vatikán| TK KBS

Prednáška od karmelitána Vojtecha Kodeta na tému: Ježišov učeník v dobe koronavírusu

Modlitba je naša najsilnejšia zbraň. Je to kľúč, ktorý otvára Božie srdce.

(sv. páter Pio)

Božie slovo na každý deň
AKTUÁLNE

Webová stránka s obsiahnutými údajmi a informáciami môže obsahovať nepresnosti, chyby alebo nemusí byť aktualizovaná. Údaje teda nemusia byť v každom okamihu správne a úplné v porovnaní so skutočným stavom a môžu byť kedykoľvek zmenené alebo aktualizované. Relevantné je to, čo sa vyhlási v nedeľu pri svätých omšiach vo farských oznamoch, ktoré sú vo výveskách pri farskom kostole a na filiálkach.


Najprv som si myslela, že je potrebné ľudí obracať na vieru. Dnes viem, že mojou úlohou je milovať. Láska obráti, koho chce.

(sv. Terézia z Kalkaty)
Modlitba za Slovensko
Všemohúci Bože, Otče, tvoj Syn nás uistil, že ak ťa budeme o niečo spoločne prosiť v jeho mene, splníš našu žiadosť. Obraciame sa na teba v našej núdzi a utrpení, spôsobenými pandémiou a prosíme ťa o záchranu tela i duše chorých, o múdrosť, silu a lásku pre všetkých, čo sa o nich starajú, o nádej a dôveru pre tých, čo sa cítia ohrození, o rozvážne, starostlivé a spravodlivé riešenia pre tých, čo majú politickú zodpovednosť v rozličnom stupni. Daj nám veľkú trpezlivosť pri zachovávaní vyžadovaných pravidiel a nariadení. Pomáhaj nám, aby sme si uvedomovali, že sme chorí a ohrození nielen na tele, lež aj duchovne a morálne. V srdciach mnohých vyhasla láska k tebe i k blížnemu, stali sme sa sebeckými, bezohľadnými, dali sme sa zotročiť mamonou a nemravnosťou. Vlej do našich otupených a zaslepených sŕdc jas pravdy a lásky tvojho Ducha; daj nám poznať v čom sa nám treba zmeniť a posilňuj nás, aby sme sa k tomu aj úprimne a vytrvalo odhodlali. Predkladáme ti tieto naše prosby aj na príhovor Sedembolestnej Matky tvojho Syna, ktorú si nám dal za patrónku. S jej pomocou sa chceme stávať jedni pre druhých bratmi a sestrami a tvojimi synmi a dcérami. Dôverujeme aj v príhovor našich vierozvestcov, svätých Cyrila a Metoda, ako aj ich pokračovateľa z nášho ľudu, svätého Gorazda. Nech nám vyprosujú uvedomenie si veľkého daru viery a krstu a ochotu snažiť sa žiť kresťansky v našej dobe. O to všetko ťa prosíme skrze tvojho Syna, ktorý sa za nás obetoval, vstal z mŕtvych a s tebou žije a kraľuje na veky vekov. Amen.

Fotografie zo stavby pastoračného centra

Stálo to veľa námahy, obety, vytrvalosti a vernosti mnohých ľudí. Prezrite si fotografie zo stavby pastoračného centra a fary v Domaniži.

Zobraziť fotogalérie

Púte z farnosti Domaniža

Putovali sme nielen po Slovensku, ale aj v zahraničí. Ak si chcete zaspomínať na pekné chvíle, alebo nabrať inšpiráciu, kam sa vybrať, môžete tak skúsiť pri prezeraní fotogalérie.

Zobraziť fotogalérie

Aktivity a aktivitky

Radosť, život, dobrí ľudia a spoločenstvo s našim Bohom.
Čo viac si priať?

Zobraziť fotogalérie