LITURGICKÝ KALENDÁR


PONDELOK – sv. Matúša, apoštola a evanjelistu

STREDA – sv. Pia z Pietrelciny, kňaza


BUDÚCA NEDEĽA (27.9.) – 26. nedeľa v období cez rok „A“


Celú svoju vieru vkladajte výlučne v Boha.

Modlitba je naša najsilnejšia zbraň. Je to kľúč, ktorý otvára Božie srdce.

(sv. páter Pio)
AKTUÁLNE

Webová stránka s obsiahnutými údajmi a informáciami môže obsahovať nepresnosti, chyby alebo nemusí byť aktualizovaná. Údaje teda nemusia byť v každom okamihu správne a úplné v porovnaní so skutočným stavom a môžu byť kedykoľvek zmenené alebo aktualizované.


Relevantné je to, čo sa vyhlási v nedeľu pri svätých omšiach vo farských oznamoch, ktoré sú vo výveskách pri farskom kostole a na filiálkach.


„Ak mlčíš – mlč z lásky.
Ak hovoríš – hovor z lásky.“

(sv. Augustín)
ŽALM 145 - z 25. nedele cez rok

R: Blízky je Pán všetkým, čo ho vzývajú.


Budem ťa velebiť každý deň *
a tvoje meno chváliť navždy a naveky.
Veľký si, Pane, a veľkej chvály hoden, *
tvoju veľkosť nemožno preskúmať.

Milostivý a milosrdný je Pán, *
zhovievavý a veľmi láskavý.
Dobrý je Pán ku každému *
a milostivý ku všetkým svojim stvoreniam.

Spravodlivý je Pán na všetkých svojich cestách *
a svätý vo všetkých svojich skutkoch.
Blízky je Pán všetkým, čo ho vzývajú, *
všetkým, čo ho vzývajú úprimne.

Fotografie zo stavby pastoračného centra

Stálo to veľa námahy, obety, vytrvalosti a vernosti mnohých ľudí. Prezrite si fotografie zo stavby pastoračného centra a fary v Domaniži.

Zobraziť fotogalérie

Púte z farnosti Domaniža

Putovali sme nielen po Slovensku, ale aj v zahraničí. Ak si chcete zaspomínať na pekné chvíle, alebo nabrať inšpiráciu, kam sa vybrať, môžete tak skúsiť pri prezeraní fotogalérie.

Zobraziť fotogalérie

Aktivity a aktivitky

Radosť, život, dobrí ľudia a spoločenstvo s našim Bohom.
Čo viac si priať?

Zobraziť fotogalérie