Oznamy & Novinky

Rozpis svätých omší a oznamy


Pripomíname, že od stredy minulého týždňa je zrušený dišpenz od povinnej účasti na nedeľných sv. omšiach a prikázaných sviatkov. To znamená, že sa už máme zúčastňovať na sv. omšiach v kostole.


LITURGICKÝ KALENDÁR

PONDELOK – je sv. Petra a Pavla, apoštolov, prikázaný sviatok
ŠTVRTOK – návšteva Panny Márie
PIATOK – sviatok sv. Tomáša, apoštola
BUDÚCA NEDEĽA – sv. Cyrila a Metoda, slovanských vierozvestov
Zobraziť OZNAMY
DVE PERCENTÁ - OZ GODISLAV
Aj tento rok sa OZ Godislav uchádza o dve percentá z Vašich už zaplatených daní. Ciele a priority nášho OZ si môžete pozrieť v hornej záložke MENU v kolónke OZ GODISLAV.

V minulosti sme spoločne s Vami z prostriedkov získaných z 2 percent daní finančne podporili napr. reštaurovanie sôch na hlavnom oltári a na kazateľnici, vitráž sv. Mikuláša vo farskom kostole. Ďalej inštaláciu zvonov v Čelkovej Lehote, sochu sv. Františka na Troch studničkách, podporili sme v spolupráci s charitou konkrétny projekt pre ľudí v núdzi. Ďakujeme aj Vám za doteraz prejavenú dôveru a priazeň.
Potvrdenie o zaplatení dane Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane
ÚČASŤ NA SV.OMŠI
V kostole budeme mať rúška na tvári, pri vstupe si dezinfikujeme ruky. Znak pokoja si stále nedávame podaním rúk, prejavíme ho úklonom ostatným. Pri čakaní na sv. prijímanie dodržiavame dvojmetrové odstupy presne tak, ako počas celého pobytu v kostole.BÁSEŇ O DOMANIŽSKOM KOSTOLÍKU

Na tomto linku si môžete vypočuť báseň o DOMANIŽSKOM KOSTOLÍKU, pozrieť niekoľko pekných fotografií. Ďakujeme všetkým, ktorí sa na tomto milom diele spolupodieľali.
BÁSEŇ - LINK

Fotografie zo stavby pastoračného centra

Stálo to veľa námahy, obety, vytrvalosti a vernosti mnohých ľudí. Prezrite si fotografie zo stavby pastoračného centra a fary v Domaniži.

Zobraziť fotogalérie

Púte z farnosti Domaniža

Putovali sme nielen po Slovensku, ale aj v zahraničí. Ak si chcete zaspomínať na pekné chvíle, alebo nabrať inšpiráciu, kam sa vybrať, môžete tak skúsiť pri prezeraní fotogalérie.

Zobraziť fotogalérie

Aktivity a aktivitky

Radosť, život, dobrí ľudia a spoločenstvo s našim Bohom.
Čo viac si priať?

Zobraziť fotogalérie