Drahí veriaci!  Popolcovou stredou začíname (pre niekoho) dlhý 40 dňový pôst. Práve teraz máme výnimočnú príležitosť – čas, kedy môžeme porozmýšľať nad naším vzťahom s Bohom. Môžeme napraviť to, čo sa nám doteraz nedarilo: vzťahy doma, v rodine, ale i ten najdôležitejší vzťah – vzťah s Bohom. Všetkých nás povzbudzujem k plnohodnotnému prežívaniu tohto milostivého času. Pôst nie je naším darom Bohu, ale Božím darom nám. Nenamýšľajme si, ako veľa ideme obetovať Bohu, čoho všetkého sa ideme zrieknuť. To Boh ide dávať nám. Má pripravené množstvo milostí. „Hľa, teraz je milostivý čas, teraz je deň spásy.“ Všetkým nám ho želám a vyprosujem!

Predsieň farského kostola bude počas celého týždňa otvorená k súkromnej modlitbe od 11:00 hod. do 17:00 hod.

Ponúkam Vám v tomto období  možnosť pomodliť sa jednotlivo krížovú cestu na farských schodoch, počas prechádzky v prírode.

Pre kritickú pandemickú situáciu sú v okresoch Považská Bystrica, Púchov a Ilava verejné bohoslužby zakázané od 28. 1. do odvolania. Vyhlášku Regionálneho úradu verejného zdravotníctva so sídlom v Považskej Bystrici nájdete tu.

Liturgický kalendár

Liturgické čítania na dnes

Biblia | TK KBS | KBD Rádio Vatikán Rádio Lumen | Časopis Rozmer |


Rok sv. Jozefa
– trvá od 8. decembra 2020 do 8. decembra 2021; Dekrét o odpustkoch; Krížová cesta so sv. Jozefom

Prednáška od karmelitána Vojtecha Kodeta na tému:Ježišov učeník v dobe koronavírusu

Posolstvo Svätého Otca Františka na Pôstne obdobie 2021


Darujte 2 % z dane Diecéznej charite


Covid Automat

„Málo dôvery treba venovať tým, ktorí veľa hovoria.“ 
(Marcus Porcius Cato)


Božie slovo na každý deň
AKTUÁLNE

Prosba o podporu: Veriaci, ktorí by chceli podporiť réžiu kostolov a chod farnosti, môžete tak urobiť zaslaním milodaru priamo na farský účet: SK42 0900 0000 0000 6366 0444 (do poznámky uviesť – „milodar pre farnosť“ + prípadne meno). Ďakujem všetkým darcom a dobrodicom našej farnosti za akýkoľvek milodar.

„Neodkladajme na zajtra, čo môžeme urobiť dnes. Hroby sú plné dobrých predsavzatí, ktoré sa nikdy nesplnili… a okrem toho, kto nám zaručí, že sa dožijeme zajtrajšieho dňa? Počúvajme hlas svojho svedomia, hlas kráľovského proroka: „Dnes, keď počujete Pánov hlas, nezatvrdzujte svoje srdcia.“ Vykročme teda a vážme si prítomný okamih, ktorý jediný nám patrí. Nemárnime čas z hodiny na hodinu, pretože tá druhá ešte nie je naša.“
(sv. Páter Pio)

Webová stránka s obsiahnutými údajmi a informáciami môže obsahovať nepresnosti, chyby alebo nemusí byť aktualizovaná. Údaje teda nemusia byť v každom okamihu správne a úplné v porovnaní so skutočným stavom a môžu byť kedykoľvek zmenené alebo aktualizované. Relevantné je to, čo sa vyhlási v nedeľu pri svätých omšiach vo farských oznamoch, ktoré sú vo výveskách pri farskom kostole a na filiálkach.

Modlitba za Slovensko

Všemohúci Bože, Otče,
tvoj Syn nás uistil, že ak ťa budeme o niečo spoločne prosiť v jeho mene, splníš našu žiadosť.
Obraciame sa na teba v našej núdzi a utrpení,
spôsobenými pandémiou
a prosíme ťa o záchranu tela i duše chorých,
o múdrosť, silu a lásku pre všetkých, čo sa o nich starajú,
o nádej a dôveru pre tých, čo sa cítia ohrození,
o rozvážne, starostlivé a spravodlivé riešenia pre tých, čo majú
politickú zodpovednosť v rozličnom stupni.

Daj nám veľkú trpezlivosť pri zachovávaní vyžadovaných pravidiel a nariadení.

Pomáhaj nám, aby sme si uvedomovali, že sme chorí a ohrození
nielen na tele, lež aj duchovne a morálne.
V srdciach mnohých vyhasla láska k tebe i k blížnemu,
stali sme sa sebeckými, bezohľadnými, dali sme sa zotročiť
mamonou a nemravnosťou.
Vlej do našich otupených a zaslepených sŕdc jas pravdy a lásky tvojho Ducha; daj nám poznať v čom sa nám treba zmeniť a posilňuj nás, aby sme sa k tomu aj úprimne a vytrvalo odhodlali.
Predkladáme ti tieto naše prosby aj na príhovor Sedembolestnej Matky tvojho Syna, ktorú si nám dal za patrónku.
S jej pomocou sa chceme stávať jedni pre druhých bratmi a sestrami a tvojimi synmi a dcérami.
Dôverujeme aj v príhovor našich vierozvestcov, svätých Cyrila a Metoda, ako aj ich pokračovateľa z nášho ľudu, svätého Gorazda.
Nech nám vyprosujú uvedomenie si veľkého daru viery a krstu a ochotu snažiť sa žiť kresťansky v našej dobe.
O to všetko ťa prosíme skrze tvojho Syna, ktorý sa za nás obetoval, vstal z mŕtvych a s tebou žije a kraľuje na veky vekov. Amen.

Fotografie zo stavby pastoračného centra

Stálo to veľa námahy, obety, vytrvalosti a vernosti mnohých ľudí. Prezrite si fotografie zo stavby pastoračného centra a fary v Domaniži.

Zobraziť fotogalérie

Púte z farnosti Domaniža

Putovali sme nielen po Slovensku, ale aj v zahraničí. Ak si chcete zaspomínať na pekné chvíle, alebo nabrať inšpiráciu, kam sa vybrať, môžete tak skúsiť pri prezeraní fotogalérie.

Zobraziť fotogalérie

Aktivity a aktivitky

Radosť, život, dobrí ľudia a spoločenstvo s našim Bohom.
Čo viac si priať?

Zobraziť fotogalérie