Domov

Rozpis sv. omší

Účasť na bohoslužbách:
Aktuálna vyhláška z 23.12.2021 umožňuje vstup do chrámu aj pre viac ako 30 osôb (1 osoba na 15 m2). Z dôvodu potenciálnych kontrol sa musí každý účastník preukázať platným covid passom alebo potvrdením o očkovaní či prekonaní ochorenia, inak jednotlivcovi i farnosti môže hroziť pokuta až do výšky 20 tisíc eur. Nech nás však aktuálna situácia nepripravuje o radosť z narodenia malého Ježiša v Betleheme.


Úloha – súťaž pre deti:

Milé deti,
na poslednej svätej omši ste spolu s pánom kaplánom hovorili o čítaní svätého písma. A s tým súvisí aj Vaše zadanie na nasledujúci týždeň. Prečítajte si úryvok zo svätého písma a potom nakreslite, o čom ste čítali.

Tešíme sa vždy na Vaše výtvory a tešíme sa aj na Vás na stretnutie v kostole pri sv. omši.

Novoročný pozdrav

Sviatosť birmovania, 1. sväté prijímanie

Milé deti, mládež,

spoločne sme vstúpili do prípravy na prijatie sviatostí, dostali ste úvodné informácie o spôsobe prípravy. V príhovoroch pri svätých omšiach koncom septembra Vám pán farár vysvetlil, na čom nám bude v nasledujúcich mesiacoch záležať. Tešíme sa na Vás a veríme, že príprava bude pre nás všetkých požehnaným časom.

Ďalšie informácie Vám priebežne aktualizujeme v dostatočnom časovom predstihu, aby ste si vedeli usporiadať aj ostatné povinnosti a mohli sme sa pokojne venovať príprave na prijatie Darov Ducha Svätého, prvého sv. prijímania.

NAJBLIŽŠIE STRETNUTIE BIRMOVANCOV:
Ďalšie stretnutia pre Vás pripravujeme v piatky 4.2. a 18.2. Bližšie info priebežne doplníme do Vašej FB skupinky a tiež na tejto stránke, vyhlásime v nedeľných oznamoch.
Dovtedy sa uvidíme pri nedeľných sv. omšiach v kostoloch vo farnosti alebo pri ONLINE prenose sv. omše, ktorý pre Vás vysielame cez FB profil: Rímskokatolícka farnosť Domaniža alebo tiež na novovytvorenom YOUTUBE kanáli: RKC Farnosť Domaniža.


SPOLOČNE SME ABSOLVOVALI:
14.01. – stretnutie v skupinkách ONLINE formou, téma č. 5
10.12. – stretnutie v skupinkách ONLINE formou, téma č. 4
19.11. – sv. omša v Domaniži len pre birmovancov, téma č. 3
05.11. – sv. omša + 1.piatok v Domaniži, prednáška, prezentácia a diskusia pre birmovancov
15.10. – sv. omša s katechézou v Domaniži, téma č. 2 v skupinkách
01.10. – sv. spoveď + 1. piatok a téma č. 1 v skupinkách (v Domaniži aj na filiálkach)
24.09. – sv. omša s katechézou v Domaniži, vytvorenie skupín, načrtnutie spôsobu a priorít v príprave