Aktuálne

Webová stránka s obsiahnutými údajmi a informáciami môže obsahovať nepresnosti, chyby alebo nemusí byť aktualizovaná. Údaje teda nemusia byť v každom okamihu správne a úplné v porovnaní so skutočným stavom a môžu byť kedykoľvek zmenené alebo aktualizované. Relevantné je to, čo sa vyhlási v nedeľu pri svätých omšiach vo farských oznamoch, ktoré sú vo výveskách pri farskom kostole a na filiálkach.

LITURGICKÝ KALENDÁR

PONDELOK – je sv. Vavrinca, diakona a mučeníka

UTOROK – sv. Kláry, panny

STREDA – sv. Jany Františky de Chantal, rehoľníčky

PIATOK – sv. Maximiliána Máriu Kolbeho, kňaza a mučeníka

SOBOTA – Panny Márie Nanebovzatej

BUDÚCA NEDEĽA – 20. nedeľa cez rok „A“

PÚŤ K PANNE MÁRII NANEBOVZATEJ 2020
Na budúci víkend 15. a 16. augusta sa vo Farskom kostole v Domaniži bude konať Púť k Panne Márii Nanebovzatej. Prosíme všetkých účastníkov púte, aby popri duchovnom občerstvení pamätali aj na dodržiavanie aktuálnych hygienických opatrení (dezinfekcia, rúška….). Srdečne pozývame prioritne členov farského spoločenstva, aby s pohľadom na Pannu Máriu Nanebovzatú prišli nachádzať hodnoty a pravdy smerujúce tiež k nebu.

„Máš len jednu dušu.
Ak ju zachrániš, zachrániš všetko.
Ak ju stratíš, stratíš všetko.“
(sv. don Bosco)
PROGRAM PÚTE
ÚČASŤ NA SV.OMŠI
V kostole budeme mať rúška na tvári, pri vstupe si dezinfikujeme ruky. Znak pokoja si stále nedávame podaním rúk, prejavíme ho úklonom ostatným. Pri čakaní na sv. prijímanie dodržiavame dvojmetrové odstupy presne tak, ako počas celého pobytu v kostole.

BÁSEŇ O DOMANIŽSKOM KOSTOLÍKU

Na tomto linku si môžete vypočuť báseň o DOMANIŽSKOM KOSTOLÍKU, pozrieť niekoľko pekných fotografií. Ďakujeme všetkým, ktorí sa na tomto milom diele spolupodieľali.
BÁSEŇ - LINK

Fotografie zo stavby pastoračného centra

Stálo to veľa námahy, obety, vytrvalosti a vernosti mnohých ľudí. Prezrite si fotografie zo stavby pastoračného centra a fary v Domaniži.

Zobraziť fotogalérie

Púte z farnosti Domaniža

Putovali sme nielen po Slovensku, ale aj v zahraničí. Ak si chcete zaspomínať na pekné chvíle, alebo nabrať inšpiráciu, kam sa vybrať, môžete tak skúsiť pri prezeraní fotogalérie.

Zobraziť fotogalérie

Aktivity a aktivitky

Radosť, život, dobrí ľudia a spoločenstvo s našim Bohom.
Čo viac si priať?

Zobraziť fotogalérie