Oznamy & Novinky

Rozpis svätých omší a oznamy

Rozpis svätých omší pre celú farnosť na aktuálny týždeň. Nájdete tu tiež liturgický kalendár, rozpis na upratovanie a niektoré ďalšie oznamy.

Zobraziť
POĎAKOVANIE MINISTERSTVU KULTÚRY

V mene všetkých farníkov ďakujeme Ministerstvu kultúry SR a Obecnému úradu v Domaniži za finančnú podporu a pomoc pri maľovaní interiéru Farského kostola. Reálizácia prebiehala pod názvom projektu: Kostol sv. Mikuláša biskupa, č. ÚZPF 710/1 – obnova výmaľby interiéru kostola – ďalšia etapa komplexnej obnovy NKP. (Zmluva č. 1285/2018/1.1)

Lamačské chvály

V sobotu 16.2. zahrali pri večernej sv.omši a následne po nej viedli chvály chlapci z Lamačských chvál. Vďaka za požehnaný čas …. im aj všetkých ochotným, ktorí sa pripojili k modlitbe…

Aké je dobré oslavovať Teba Pane,
aké je dobré oslavovať Teba Pane,
aké je dobré oslavovať Teba Pane…..

OZ Godislav – 2 percentá
Aj tento rok sa OZ Godislav uchádza o 2 percentá z Vašich už zaplatených daní. Minulý rok ste nám takto pomohli pri realizácii vitráže sv. Mikuláša vo farskom kostole, pri zabezpečení sochy sv. Františka a podporili ste niektoré podujatia pre deti vo farnosti. Ďakujeme. Aktuálne tlačivá  sú v priložených PDF súboroch. 

1. PDF 2. PDF

Fotografie zo stavby pastoračného centra

Stálo to veľa námahy, obety, vytrvalosti a vernosti mnohých ľudí. Prezrite si fotografie zo stavby pastoračného centra a fary v Domaniži.

Zobraziť fotogalérie

Púte z farnosti Domaniža

Putovali sme nielen po Slovensku, ale aj v zahraničí. Ak si chcete zaspomínať na pekné chvíle, alebo nabrať inšpiráciu, kam sa vybrať, môžete tak skúsiť pri prezeraní fotogalérie.

Zobraziť fotogalérie

Aktivity a aktivitky

Radosť, život, dobrí ľudia a spoločenstvo s našim Bohom.
Čo viac si priať?

Zobraziť fotogalérie