Oznamy & Novinky

Rozpis svätých omší a oznamy

Nakoľko dochádza k postupnému uvoľňovaniu opatrení zo strany štátu a máme možnosť zúčastňovať sa sv. omší vo Farskom kostole i na filiálkach, srdečne Vás na ne pozývame. Tieto sv. omše už nebudeme prenášať cez FB stránku farnosti. Ďakujeme za Vašu priazeň, zjednotenie sa v modlitbe i podporu v čase mimoriadnej situácie.


Niektorí dobrodinci sa chceli informovať ohľadom možnosti podpory farnosti milodarom. Môžete tak urobiť na čísle účtu:
SK42 0900 0000 0000 6366 0444
Pán Boh odplať.
Zobraziť OZNAMY
DVE PERCENTÁ - OZ GODISLAV
Aj tento rok sa OZ Godislav uchádza o dve percentá z Vašich už zaplatených daní. Ciele a priority nášho OZ si môžete pozrieť v hornej záložke MENU v kolónke OZ GODISLAV. V minulosti sme spoločne s Vami z prostriedkov získaných z 2 percent daní finančne podporili napr. reštaurovanie sôch na hlavnom oltári a na kazateľnici, vitráž sv. Mikuláša vo farskom kostole. Ďalej inštaláciu zvonov v Čelkovej Lehote, sochu sv. Františka na Troch studničkách, podporili sme v spolupráci s charitou konkrétny projekt pre ľudí v núdzi. Ďakujeme aj Vám za doteraz prejavenú dôveru a priazeň.
Potvrdenie o zaplatení dane Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane
ÚČASŤ NA SV.OMŠI
V kostole budeme mať rúška na tvári, pri vstupe si dezinfikujeme ruky. Znak pokoja si stále nedávame podaním rúk, prejavíme ho úklonom ostatným. Pri čakaní na sv. prijímanie dodržiavame dvojmetrové odstupy presne tak, ako počas celého pobytu v kostole.


BÁSEŇ O DOMANIŽSKOM KOSTOLÍKU

Na tomto linku si môžete vypočuť báseň o DOMANIŽSKOM KOSTOLÍKU, pozrieť niekoľko pekných fotografií. Ďakujeme všetkým, ktorí sa na tomto milom diele spolupodieľali.
BÁSEŇ - LINK

Fotografie zo stavby pastoračného centra

Stálo to veľa námahy, obety, vytrvalosti a vernosti mnohých ľudí. Prezrite si fotografie zo stavby pastoračného centra a fary v Domaniži.

Zobraziť fotogalérie

Púte z farnosti Domaniža

Putovali sme nielen po Slovensku, ale aj v zahraničí. Ak si chcete zaspomínať na pekné chvíle, alebo nabrať inšpiráciu, kam sa vybrať, môžete tak skúsiť pri prezeraní fotogalérie.

Zobraziť fotogalérie

Aktivity a aktivitky

Radosť, život, dobrí ľudia a spoločenstvo s našim Bohom.
Čo viac si priať?

Zobraziť fotogalérie