Oznamy & Novinky

Rozpis svätých omší a oznamy

Rozpis svätých omší pre celú farnosť na aktuálny týždeň. Nájdete tu tiež liturgický kalendár, rozpis na upratovanie a niektoré ďalšie oznamy.

Zobraziť
PÚŤ K PANNE MÁRII KARMELSKEJ

Pozývame všetkých ctiteľov Panny Márie Karmelskej na púť, ktorá sa bude konať od 14. do 16. júla vo Farskom kostole sv. Mikuláša biskupa v Domaniži. Program začne v sobotu 14. júla  o 17:00 sv. spoveďou a ukončíme ho v pondelok na sviatok p. Márie Karmelskej večernou sv. omšou a modlitbami matiek. Podrobný program uvádzame na plagáte. 

PROGRAM PÚTE
Výroky svätých

“Správajme sa skromne aj keď sme sami. Vždy sme totiž v prítomnosti Boha.”

“Tešme sa z dobra, ktoré robia iní a pomáhajme im zo všetkých síl. Možno že Bohu, lepšie ako my, poslúžia iní.”

“Usilujte sa vždy spájať lásku s pokorou.”

sv. František Saleský

Dve percentá pre OZ Godislav

Od roku 2018 Finančné riaditeľstvo SR na zabezpečenie jednotného postupu pri vypĺňaní Vyhlásenia aj Potvrdenia k 2 % z daní, zvolilo jednotné štruktúrované tlačivá.

Daňovníci, ktorým zamestnávateľ vykonal ročné zúčtovanie preddavkov na daň z príjmov za zdaňovacie obdobie 2017, môžu postupovať pri poukázaní podielu zaplatenej dane len prostredníctvom týchto povinných / štrukturovaných/ tlačív a nemôžu použiť vlastné tlačivo vyhlásenia alebo potvrdenia o zaplatení dane.

Daňovníci môžu predložiť Vyhlásenie a Potvrdenie o zaplatení dane nasledovnými spôsobmi:

    A) Na dvoch samostatných listoch pri jednostrannejtlači, kde na jednom liste bude vyplnené Vyhlásenie a na druhom liste bude Potvrdenie o zaplatení dane, ktoré vám vystaví zamestnávateľ. To znamená, že na opačnej strane Vyhlásenia sa nemôže nachádzať nevyplnené štruktúrované tlačivo Potvrdenia a naopak, na druhej strane Potvrdenia sa nemôže nachádzať nevyplnené štruktúrované tlačivo Vyhlásenia. Takto jednostranne správne vytlačené tlačivá sú aj na stolíku vzadu za lavicami vo Farskom kostole. 

    B) Na jednom liste pri obojstrannej tlači bude na jednej strane vyplnené Vyhlásenie a na druhej strane listu bude vyplnené Potvrdenie o zaplatení dane, vystavené zamestnávateľom daňovníka. Ak sú teda obidve tlačivá vytlačené na jednom liste, je potrebné vyplniť ich na tomto jednom liste.

    Tlačivo si tiež môžete stiahnuť z našej web stránky – dole pod týmto textom.

Prosíme všetkých, ktorí chcú venovať 2% svojich daní nášmu OZ, aby venovali pozornosť tejto zmene.
To, čo sa nemení, je termín na zaplatenie dane z príjmov FO – 31.3.2018

Termín poukázania 2 % z dane – 30.4.2018

Tlačivo 1 Tlačivo 2

Fotografie zo stavby pastoračného centra

Stálo to veľa námahy, obety, vytrvalosti a vernosti mnohých ľudí. Prezrite si fotografie zo stavby pastoračného centra a fary v Domaniži.

Zobraziť fotogalérie

Púte z farnosti Domaniža

Putovali sme nielen po Slovensku, ale aj v zahraničí. Ak si chcete zaspomínať na pekné chvíle, alebo nabrať inšpiráciu, kam sa vybrať, môžete tak skúsiť pri prezeraní fotogalérie.

Zobraziť fotogalérie

Aktivity a aktivitky

Radosť, život, dobrí ľudia a spoločenstvo s našim Bohom.
Čo viac si priať?

Zobraziť fotogalérie