Pastorácia

Rozpis sv. omší

Deň

DomanižaM.LedniceČ.Lehota
Pondelok

18:00

8:00

17:00

Utorok

18:00

Streda

18:00

Štvrtok

8:00

Piatok

18:00

Sobota

18:00

Nedeľa (5.7.)

8:30 a 11:00

9:45

Ďalšie oznamy

1. O upratovanie farského kostola prosíme skupinu č.8. Upratovať sa bude v sobotu o 8:00 hod. Pán Boh odplať predchádzajúcej skupine.

2. Sv. spoveď pred 1. piatkom:

Utorok – od 17:30 v Malých Ledniciach, po sv. omši chorí
Streda – od 17:30 Domaniža
Štvrtok – od 9:00 chorí a bezvládni z Kardošovej Viesky, Domaniže – pod Vŕškami a okolie ihriska
Piatok – od 9:00 chorí a bezvládni z Domaniže (v smere od PB a na Hornom konci), od 17:30 v kostole v Domaniži

3. Pripomíname, že od stredy minulého týždňa je zrušený dišpenz od povinnej účasti na nedeľných sv. omšiach a prikázaných sviatkov. To znamená, že sa už máme zúčastňovať na sv. omšiach v kostole.


4. OZ Godislav sa aj tento rok uchádza o 2 percentá z Vašich už zaplatených daní, tlačivá sú k dispozícii v kostoloch, dajú sa stiahnuť z našej farskej stránky.

5. Na budúcu nedeľu bude prvonedeľná zbierka určená pre potreby našej farnosti.  


6. Nový pán farár si praje, aby sa mu nahlásili všetci, ktorí pomáhajú vo farnosti (kostolníci, organisti…)