Pastorácia

Rozpis sv. omší

Deň

DomanižaM.LedniceČ.Lehota
Pondelok

17:30

Utorok

8:00

Streda

17:15 s adoráciou

Štvrtok

17:30
Piatok

17:15

Sobota

17:30

Nedeľa (23.2.)

8:30

9:45

11:00

Ďalšie oznamy

1. O upratovanie farského kostola prosíme skupinu č.12. Upratovať sa bude v sobotu ráno 8:00. Pán Boh odplať predchádzajúcej skupine i všetkým, ktorí sa starajú o to, aby bol kostol čistý a uprataný.

2. V stredu bude o 16:45 vo farskom kostole Škapuliarska pobožnosť.

3. V sobotu bude po sv. omši modlitba Korunky Božieho milosrdenstva v krypte pod farským kostolom.


Krsty za rok 2019: 41 detí (18 dievčat, 23 chlapcov)
— Domaniža 21, Kard. Vieska 2, Malé Lednice 7, Čelkova Lehota 2, iné farnosti 9
— Najčastejšie meno: Jakub 4x, každé dievča malo iné meno
— Zo zákonitého manželstva 25 detí, z iných zväzkov 16 detí
— Porovnanie s predch. rokmi – 2018 (49 krstov), 2017 (40 krstov)


4. Na budúci týždeň 19.2. o 17:00 Vás pozývame do Katolíckeho domu v Považskej Bystrici na Goranove svedectvo. Goran bol závislým na drogách a teraz žije usporiadaným manželským životom. Uzdravený bol v Medžugorii. Zvlášť pozývame mládež, kto by mal záujem, môže sa zapísať v sakristiách kostolov, v prípade dostatočného záujmu pôjde objednaný autobus.


Prvé sv. prijímanie bude v našej farnosti 10. mája 2020.

Pohreby za rok 2019: V roku 2019 zomrelo 14 mužov a 16 žien.
DOMANIŽA – 13, MALÉ LEDNICE – 6, KARDOŠOVA VIESKA – 4, SÁDOČNÉ – 4, ČELKOVA LEHOTA 3.
V roku 2017 bolo 30 pohrebov, v roku 2018 bolo 22 pohrebov a v roku 2019 bolo 30 pohrebov. (Zaopatrených: 22, nezaopatrených 8)