Pastorácia

Rozpis sv. omší

Deň

DomanižaMalé LedniceČel. Lehota
Pondelok

Utorok

18:00

19:00

Streda

18:00

Štvrtok

 

18:00 

Piatok

18:00

19:00

Sobota

18:00

Nedeľa (24.9.)

8:30

9:45

11:00

Liturgický kalendár, duchovný program

Program dnešnej nedele:
od 14:00 púť ku krížom – začiatok pri kríži v Majeri

Liturgický  kalendár:
Utorok – sv. Januára, biskupa a učiteľa Cirkvi
Streda – sv. Ondreja, kňaza a spoločníkov mučeníkov
Štvrtok – sviatok sv. Matúša, apoštola a evanjelistu
Sobota – sv. Pátra Pia z Pietralčiny, kňaza
Budúca nedeľa 25. cez rok

Ďalšie aktuálne oznamy

1. V utorok budú vešpery cez sv. omšu, v stredu bude sv. omša bez príhovoru, po sv. omši bude adorácia. 

2. V sobotu si pri sv. omši o 15:00 vo farskom kostole vyslúžia sviatosť manželstva Miloš Vojtek z Rozkvetu a Petra Rybáriková z Domaniže. 

3. Pripomíname, že požehnanie nových zvonov v Čelkovej Lehote bude vo štvrtok 28. septembra o 17:30. Priebežne ďakujeme všetkým dobrodincom, ktorí prispeli na nové zvony.

4. Vopred oznamujeme birmovancom, že prvá birmovanecká sv. omša bude v piatok 29. septembra vo farskom kostole. Účasť všetkých prihlásených birmovancov je nutná.