Pastorácia

Rozpis sv. omší

Deň

DomanižaM.LedniceČ.Lehota
Pondelok

18:00

Utorok

17:15

Streda

17:15

15:30 – pohrebná

Štvrtok 

17:30

Piatok

17:15

18:00

Sobota

17:30

Nedeľa (24.2.)

8:30

9:45

11:00 

Liturgický kalendár, duchovný program

Nedeľa (17.2.) o 14:00 sa pomodlíme litánie a posv. ruženec v pastoračnom centre.


Liturgický  kalendár:

Piatok – katedra sv. Petra, apoštola

Sobota – sv. Polykarpa, biskupa a mučeníka

Budúca nedeľa – 7. nedeľa v období cez rok

Budúca nedeľa – Šiesta nedeľa v období cez rok

Ďalšie aktuálne oznamy

1. O upratovanie farského kostola prosíme skupinu č.8. Upratovať sa bude v sobotu o 9:00. 

2. V stredu bude pohrebná sv. omša v Čelkovej Lehote za zosnulú pani Oľgu Čelkovú. Následne po sv. omši budú vykonanané pohrebné obrady na cintoríne.

3. Úmysly sv. omší na mesiac apríl až jún budeme zapisovať od 1.apríla. Do toho času sú už úmysly sv.omší vo farskom kostole zaplnené