Pastorácia

Rozpis sv. omší

Deň

DomanižaM.LedniceČ.Lehota
Pondelok

17:30

Utorok

17:15 s vešperami

Streda

17:15 s adoráciou

Štvrtok 

17:30

Piatok

17:15

Sobota

17:30

Nedeľa (24.11.)

8:30

9:45

11:00

Ďalšie oznamy

1. O upratovanie farského kostola prosíme skupinu č.14. Upratovať sa bude v sobotu o 8:00. Pán Boh odplať predchádzajúcej skupine.

2. V stredu 20.11. ideme s mladými a „duchom mladými“ na Godzone tour 2019 do Žiliny. Autobus odchádza o 16:00 z námestia v Domaniži, o 16:10 od obchodu v Malých Ledniciach. Príspevok na prepravu 2 eurá stačí uhradiť v autobuse.

3. Vo štvrtok, piatok a v sobotu bude zbierka potravín v TESCO Rajec. Prosíme Vás o Vašu podporu, nakoľko z tejto zbierky je pomoc adresovaná aj núdznym rodinám, osamelým dôchodcom z našej farnosti a blízkeho okolia.

4. Zber plastových vrchnáčikov sa v našej farnosti nebude ďalej realizovať, nakoľko veľmi klesol záujem odberateľov i samotná výkupná cena. Ďakujeme všetkým ochotným ľuďom za obetavú pomoc pri zbere vrchnáčikov, dobrodincom za realizáciu ich prepravy. Budeme hľadať iné formy pomoci pre ľudí a ich rodiny, ktoré boli podporované z projektu zberu vrchnáčikov.