Pastorácia

Rozpis sv. omší

Deň

DomanižaM.LedniceČ.Lehota
Pondelok

Utorok

18:00 s vešperami

Streda

18:00

Štvrtok 

18:00

Piatok

18:00

18:00

Sobota

18:00

Nedeľa (20.10.)

8:30

9:45

11:00

Ďalšie oznamy

1. O upratovanie farského kostola prosíme skupinu č.9. Upratovať sa bude v sobotu o 9:00. Pán Boh odplať predchádzajúcej skupine.

2. V pondelok o 16:00 prosíme obetavé ženy o pomoc pri hrabaní lístia – za priaznivého počasia pri farskom kostole.

3. STREDA FARSKÝ KOSTOL:
17:40 KORUNKA BOŽIEHO MILOSRDENSTVA
18:00 svätá omša bez príhovoru. Po svätej omši spoločná modlitba posvätného ruženca s kňazom.

4. V piatok pozývame deti na modlitbu posvätného ruženca o 17:25 v Domaniži aj v Malých Ledniciach „ Milión detí sa modlí ruženec“, ktorá sa uskutoční v 70 krajinách sveta, kde sa deti zjednotia za pokoj.

5. Tento rok chceme podporiť Kňazský seminár v Nitre zbierkou potravín, zeleniny, ovocia, zaváraniny, zemiakov… Táto zbierka bude prebiehať túto sobotu od 8:00 do večernej svätej omši. Počas tejto soboty môžete priniesť na novú faru svoje milodary pre bohoslovcov.

6. Na budúcu nedeľu bude celosvetová zbierka na misie. Na Slovensku zvlášť bude obetovaná farnostiam v Rwande, ktoré sú skúšané genocídou a chudobou. Za Vaše milodary Pán Boh zaplať.