Oznamy

1. O upratovanie farského kostola prosíme skupinu č.13. Upratovať sa bude v sobotu o 8:00 hod. Pán Boh odplať predchádzajúcej skupine. Ďakujeme aj ochotným mužom za pomoc pri brigáde na starej fare a pri kosení.

2. OHLÁŠKY: Sviatosť manželstva chcú prijať pri sv. omši v sobotu o 15:00 Martin Samec (Farnosť Strečno) a Zuzana Lednická (Farnosť Domaniža). Kto by vedel o nejakej cirkevno – právnej prekážke nech to nahlási na farskom úrade. Zároveň odporúčame snúbencov do Vašich modlitieb.

3. Prosíme opäť všetkých snúbencov, ktorí majú nahlásený sobáš, aby sa pripomenuli čím skôr a mohli sme doplniť potrebné náležitosti a upresniť termíny.

4. Spoločné čítanie Svätého písma v rámci Roka Božieho slova bude v kostole v Čelkovej Lehote od 11.00 do 12.00 hod. Možno sa zapojiť čítaním, či počúvaním.

5. Nový email farnosti je domaniza@fara.sk .


5. Blahoželáme všetkým oslávencom, vyprosujeme im od Pána Boha na orodovanie Karmelskej Panny Márie a sv. Mikuláša veľa milosti, zdravia, úspechov a po smrti Nebeské kráľovstvo.

6. Prajeme Vám požehnaný čas prázdnin a dovoleniek. Nezabúdajme na modlitbu, sviatostný život, sväté omše, aby sme s Božou pomocou tento čas aj šťastlivo a efektívne využili.

7. Vyšlo nové číslo časopisu Naša Žilinská diecéza. Dostupné je v kostoloch vo farnosti.