Pastorácia

Rozpis sv. omší

Deň

DomanižaMalé LedniceČel. Lehota
Pondelok

18:00

Utorok

18:00

Streda

18:00

Štvrtok

18:00

Piatok

18:00

19:00

Sobota

18:00 a 22:00

PÚŤ

K PANNE

Nedeľa (15.7.)

8:30 a 11:00

MÁRII

KARMELSKEJ

Liturgický kalendár, duchovný program

Liturgický  kalendár:

Streda – sv. Benedikta z Nursie, opáta, patróna Európy
Piatok – sv. Henricha II, cisára, sv. Klélie Barbieri, panny
Sobota, Nedeľa – Púť k Panne Márii Karmelskej v Domaniži

Ďalšie aktuálne oznamy

1. Upratovanie farského kostola – prosíme skupinku č.7. Upratovať sa bude v piatok po sv. omši. Taktiež prosíme o pomoc mužov i ženy – pri stavaní stánkov, úprave okolia kostola, zametaní pred púťou. Brigáda bude tiež v piatok po sv. omši (približne 18:45). 

2. Prosíme ochotné gazdinky o pomoc pri pečení koláčov – ako prejav pohostinnosti pre pútnikov. Koláčiky môžete priniesť v sobotu od 9:00 do 11:00 do pastoračného centra. Pán Boh zaplať!