Pastorácia

Rozpis sv. omší

Deň

DomanižaMalé LedniceČel. Lehota
Pondelok

18:00

Utorok

17:15
Past. centrum

Streda

17:15
Past. centrum

Štvrtok

17:30

Piatok

17:15
Past. centrum

18:15

Sobota

17:30
birmovanci

Nedeľa (26.11.)

8:30

9:45

11:00

Liturgický kalendár, duchovný program

Program dnešnej nedele:
14:00 – litánie v Pastoračnom centre

Liturgický  kalendár:
Utorok – obetovanie Panny Márie
Streda – sv. Cecílie, panny a mučenice
Štvrtok – sv. Ondreja a spoločníkov, mučeníkov
Sobota – sv. Kataríny Alexandrijskej, panny a mučenice
Budúca nedeľa – slávnosť Krista Kráľa

Ďalšie aktuálne oznamy

1. Od pondelka budeme vymieňať okná vo farskom kostole. Sviatosť bude prenesená do pastoračného centra, kde budú do piatku aj sv. omše.

2. O pomoc pri upratovaní kostola prosíme všetkých farníkov, nakoľko po stavebných prácach bude potrebná pomoc väčšieho počtu ľudí. Termín upratovania bude upresnený aj cez rozhlas po skončení stav. prác.

3. Ďakujeme všetkým darcom i dobrovoľníkom za pomoc pri TESCO zbierke potravín. Celková hodnota vyzbieraných potravín v 9 predajniach dosiahla takmer 25000 eur a hmotnosť potravín presiahla 17 ton. Konkrétne v našej farnosti sme pomohli týmto spôsobom (formou prevažne trvanlivých potravín) 5 rodinám, resp. opusteným a osamelým ľuďom. 

4. Birmovanecká sv. omša bude z dôvodu výmeny okien v kostole až v sobotu o 17:30. (pôvodný plán bol v piatok). Po sv. omši bude mládežnícka adorácia – priestor pre poklonu pred Najsvätejšou Sviatosťou Oltárnou a birmovanci budú mať možnosť po sv. omši pristúpiť ku pravidelnej mesačnej sv. spovedi.