Pastorácia

Rozpis sv. omší

Deň

DomanižaM.LedniceČ.Lehota
Pondelok

18:00 LIVE FB

Utorok

18:00 LIVE FB

Streda

18:00 LIVE FB

Štvrtok

18:00 LIVE FB

Piatok

18:00 LIVE FB

Sobota

18:00 LIVE FB

Nedeľa (5.4.)

11:00 LIVE FB

Ďalšie oznamy
POZN: Všetky verejné sv. omše a hromadné podujatia pôvodne vyhlásené v oznamoch sú ZRUŠENÉ rozhodnutím Úradu verejného zdravotníctva SR.

1. O upratovanie farského kostola prosíme skupinu ___. Upratovať sa bude v sobotu ráno o ___. Úprimné Pán Boh odplať predchádzajúcej skupine i všetkým, ktorí sa starajú o to, aby bol kostol čistý a uprataný.3. OZ Godislav sa aj tento rok uchádza o 2 percentá z Vašich už zaplatených daní, tlačivá sú k dispozícii v kostoloch, dajú sa stiahnuť z našej farskej stránky.

4. Termín prvého sv. prijímania sa prekladá. O dátume tejto slávnosti Vás budeme informovať vzhľadom na priebeh celkovej situácie u nás na Slovensku. Zatiaľ predpokladáme, že by to bolo až po nástupe detí do školy a následnej niekoľkotýždňovej príprave, aby sa pekne pripravili aj deti aj ich rodiny.

5. Taktiež prosíme snúbenecké páry, ktoré majú nahlásené sobáše v období do júna tohto roku, aby zvážili preloženie svadby na neskorší dátum, nakoľko je zákaz zhromažďovania sa vo väčšom počte. V krajnom prípade by sobáš mohol byť iba za účasti snúbencov a dvoch svedkov, bez sv. omše, bez hudobného doprovodu.