Pastorácia

Rozpis sv. omší

Deň

DomanižaMalé LedniceČel. Lehota
Pondelok

14:00  pohrebná

Utorok

17:15

Streda

17:15

Štvrtok

17:30

Piatok

17:15

18:15

Sobota

17:30

Nedeľa (21.1.)

8:30

9:45

11:00

Liturgický kalendár, duchovný program

Program dnešnej nedele:
14:00 – litánie v Pastoračnom centre
17:00 – 19:00 – požehnávanie domov v Domaniži 
(Za Pasienčie, Na rade, Horný koniec) 


Liturgický  kalendár:
Streda – sv. Antona, opáta
Budúca nedeľa – 3. nedeľa cez rok
Od 18. do 25. januára je týždeň modlitieb za jednotu kresťanov

Ďalšie aktuálne oznamy

1. O upratovanie farského kostola prosíme  veriacich z Domaniže od čísla 450 po číslo 500. Upratovať sa bude v sobotu o 10:00. 

2. V utorok, v stredu a v piatok budeme vo farskom kostole pokračovať v živote sv. Jána Vianeya: Ukážem Ti cestu do neba. 

3. 26. januára bude v Malých Ledniciach druhý farský ples. Prihlásiť sa môžete u pána Vladimíra Šujanského, cena lístka je 22 eur. 

4. V pondelok bude v Malých Ledniciach pohrebná sv. omša o 14:00 a následne pohrebné obrady pani Márie Múčkovej, rodenej Pohankovej.