Pastorácia

Rozpis sv. omší

Deň

DomanižaMalé LedniceČel. Lehota
Pondelok

8:00

Utorok

8:00

Streda

8:00

Štvrtok

8:00

Piatok

8:00

Sobota

17:30

Nedeľa (25.3.)

8:30

9:45

11:00

Liturgický kalendár, duchovný program

Program dnešnej nedele vo Farskom kostole:

14:45 – ruženec Božieho milosrdenstva
15:00 – krížová cesta – veriaci z Kardošovej Viesky

Malé Lednice – o 14:00
Čelkova Lehota – o 15:00 

Liturgický  kalendár:
Pondelok – sv. Jozefa, ženícha Panny Márie
Budúca nedeľa – Kvetná nedeľa

Ďalšie aktuálne oznamy

1. Spoločná sv. spoveď bude v našej farnosti  22. marca, spovedať sa bude takto: 
Domaniža – od 10:00 do 11:30 a od 15:00 do 17:00
M. Lednice – od 10:00 do 11:30 a od 15:00 do 17:00
Č. Lehota – od 10:00 do 11:30 a od 15:30 do 17:00
(Každú polhodinu budeme rozdávať sv. prijímanie)

2. Možnosť sv. spovede bude potom ešte v piatok a v sobotu v Považskej Bystrici v časoch od 9:00 do 12:00 a poobede od 14:00 do 17:00. 

3. V piatok o 17:30 bude krížová cesta mladých, účasť birmovacov je nutná. Po skončení krížovej cesty dostanú birmovanci prihlášku a organizačné pokyny k ďalšiemu priebehu prípravy. 

4. Na budúcu nedeľu pri sv. omšiach požehnáme ratolesti – bahniatka.