Pastorácia

Rozpis sv. omší

Deň

DomanižaMalé LedniceČel. Lehota
Pondelok

18:00

Utorok

18:00

Streda

18:00

Štvrtok

18:00

 

– 

Piatok

8:00

Sobota

18:00

Nedeľa (23.7.)

8:30

9:45

11:00

Liturgický kalendár, duchovný program

Program dnešnej nedele:
15:00 – ruženec Božieho milosrdenstva

Liturgický  kalendár:
Pondelok –
sv. Andreja
Budúca nedeľa – 16. cez rok, 

Ďalšie aktuálne oznamy

1) Upratovanie kostola – prosíme veriacich z Domaniže – bytovka č.387. 

2) Počas tohto týždňa vešpery ani adorácia nebudú, nakoľko pána farára bude zastupovať dôstojný pán Pavol Gera – na neho sa môžete obrátiť aj v prípade zaopatrovania alebo pohrebu.

3) Úprimne ďakujeme a v modlitbách myslíme na všetkých obetavých ľudí, ktorí pomáhali pri organizácii a prípravách púte k Panne Márii Karmelskej. Panna Mária – oroduj za nás všetkých.  

“Pravá láska sa nikdy nerozdá. Čím viac dávaš, tým viac Ti zostáva.”

4) Vyšlo ďalšie číslo časopisu: Naša Žilinská diecéza. Dostupné je v kostoloch farnosti.