Kontakt

Úradné náležitosti: Na nahlasovanie všetkých administratívnych náležitostí (potvrdenia, krstné listy, nahlasovanie sobášov, pohreby...) môžete využiť čas po svätej omši (okrem prikázaných sviatkov a nedele). Môžete sa na nás obrátiť aj telefonicky alebo e-mailom.

  • Ak chcete vybaviť krstný list, je možnosť poslať e-mail, v ktorom je potrebné uviesť Vaše meno a priezvisko, dátum narodenia a k čomu žiadate vydanie krstného listu (ku krstu, k sobášu... ) + tel. kontakt na Vás. Krstný list Vám následne bude vydaný - po vzájomnej dohode - v deň, kedy Vám to bude najviac vyhovovať;
  • Krstný list by si mal prísť vyzdvihnúť osobne žiadateľ; výnimočne môže byť krstný list vydaný aj blízkemu príbuznému (napr. otec, matka), ale so splnomocnením žiadateľa.
  • Na základe zákona o ochrane osobných údajov úradné záznamy sa dávajú iba dotyčnej osobe. Osobné údaje nebudú poskytnuté iným príjemcom bez písomného súhlasu - splnomocnenia. Poskytnutím emailového a telefonického kontaktu súhlasíte s ich spracovaním pre účely vybavenia Vami žiadanej veci. (https://gdpr.kbs.sk)

Úprimné Pán Boh zaplať za Vaše pochopenie!

Adresa

Rímskokatolícka cirkev

Farnosť Domaniža

Domaniža 3

018 16

Telefón

+421 42 43 94 522


IČO, DIČ a bankové spojenie

IČO: 31905170

DIČ: 2020694852

Číslo účtu v SLSP: 
SK42 0900 0000 0000 6366 0444

Internetové spojenie

E-MAIL: domaniza@fara.sk

Web: www.domaniza.fara.sk