Výstava fotografií – Načúvať prírode od J. Šelingu