Pastorácia

Rozpis sv. omší

Deň

DomanižaMalé LedniceČel. Lehota
Pondelok

18:00

Utorok

18:00

Streda

18:00

Štvrtok

18:00

Piatok

18:00

19:00 

17:00 BS
Sobota18:00

Nedeľa (4.6.)

8:30

9:45

11:00

Liturgický kalendár, duchovný program

Program dnešnej nedele:
14:00 – litánie a májová pobožnosť v Pastoračnom centre

Liturgický  kalendár:
Štvrtok – sv. Justína, mučeníka
Piatok – 1. piatok v mesiaci
Sobota – sv. Karola Lwangu a spoločníkov, mučeníkov 
Budúca nedeľa – Zoslanie Ducha svätého, 1. nedeľa v mesiaci 

Ďalšie aktuálne oznamy

1) Upratovanie farského kostola – prosíme z Domaniže od čísla 246 po 275. 

2) Spovedanie pred 1. piatkom
Pondelok – od 17:00 v ML
Utorok – od  17: 00 v Domaniži
Streda – od 17:00 v Domaniži
Štvrtok – od 17:00 v ČL
Piatok – od 8:30 v Domaniži (chorí a bezvládni)

3) V sobotu bude Mariánske večeradlo o 17:00, v pondelok a vo štvrtok bude o 18:00 hod. novéna k Duchu svätému.

4) V sobotu v ČL o 15:00 si vyslúžia sviatosť manželstva Andrej Hlušek z Dom. Lehoty a Monika Štefinová z Pov. Bystrice.

5) OZ Tri Studničky Vás pozýva na stretnutie v prírode. Začneme v sobotu 3.6.2017 o 14:00 hod. požehnaním sochy sv. Františka a otvorením náučného chodníka. Ďalej bude pokračovať bohatý program až do večerných hodín.

6) Na budúcu nedeľu bude zbierka, ktorá ostáva pre potreby našej farnosti. Za Vaše milodary úprimné Pán Boh odplať. Z fin. prostriedkov by sme postupne financovali:
Farský kostol – náter šindľa a výmena okien
Malé Lednice – náter strechy a úprava okolia kaplnky
Čel. Lehota – výroba a osadenie nových zvonov na vežu kostola