Pastorácia

Rozpis sv. omší

Deň

DomanižaM.LedniceČ.Lehota
Pondelok

8:00

Utorok

17:15 s vešperami

Streda

17:15

18:00

8:00

Štvrtok 

10:00 rekolekcia

Piatok

17:15

18:00

Sobota

17:30

Nedeľa (10.3.)

8:30

9:45

11:00 

Liturgický kalendár, duchovný program

Litánie a krížová cesta dnes nebudú.

Liturgický  kalendár:

STREDA – POPOLCOVÁ STREDA – začiatok pôstneho obdobia, deň prísneho pôstu a zdržovania sa mäsitého pokrmu.

Budúca nedeľa – 1. pôstna nedeľa

Ďalšie aktuálne oznamy

1. O upratovanie farského kostola prosíme skupinu č.10 z Domanižskej Lehoty. Upratovať sa bude v sobotu o 8:00. Ďakujeme aj predošlým skupinám za pomoc pri upratovaní. 

2. Vo štvrtok bude kňazská rekolekcia kňazov Považskobystricého dekanátu. Začne sv. omšou o10:00 vo farskom kostole.

3. Vo štvrtok bude tiež vo farskom kostole Štafetová adorácia za rodiny od 8:00 do 20:00. (Prosíme tých, ktorí sa prihlásili, aby si prišli zobrať návratky do sakristie.)

4. Krížové cesty v PIATKY počas pôstneho obdobia:
Farský kostol: 17:00 – Korunka Božieho milosrdenstva
                         17:15 – sv. omša bez príhovoru, po nej kríž.cesta

Malé Lednice: 17:30 – krížová cesta, 18:00 – sv. omša bez príhovoru

Čel. Lehota: 17:30 – krížová cesta

5. V kostoloch i na stránke farnosti sú k dispozícii tlačivá na 2 percentá pre OZ Godislav. Je potrebné zobrať si / vytlačiť dve tlačivá. 

6. V kostoloch je k dispozícii nové číslo časopisu Naša Žilinská diecéza.

7. Na budúcu nedeľu bude zbierka na charitu.