Čelkova Lehota

Čelkova Lehota Kostol
História, zvyky, kostol

Obec Čelkova Lehota bola založená na základe zákupného práva v 1. polovici 14. storočia, keď žil Čelko, Poznanov syn, po ktorom dostala názov. Prvá písomná zmienka je z roku 1471. Obec Čelkova Lehota patrila zemanom, za vlády Podmanickovcov dočasne panstvu Považská Bystrica. V roku 1598 mala obec 4 zemianske domy, v roku 1828 20 domov a 192 obyvateľov. Obyvatelia sa venovali poľnohospodárstvu a obchodovali s drevom.

Obec leží v Strážovských vrchoch v južnej časti Domanižskej kotliny. Severná časť chotára je odlesnená pahorkatina, južne vystupuje na chrbty pohoria. Odlesnené je len okolie obce. Nadmorská výška v strede obce je 444 m.

V obci s dodržiavajú mnohé ľudové zvyky a tradície. Každoročne sa oslavuje aj deň matiek, deň detí, deň otcov, hody, organizuje sa stretnutie s prestárlymi občanmi.

V rokoch 2000 – 2004 bol postavený veriacimi z našej farnosti Rímskokatolícky kostol svätého Petra a Pavla. Kostol slávnostne posvätil 4. 7. 2004 Mons. Marián Chovanec. V rokoch 2005 – 2006 bola zrealizovaná oprava štátnej cesty na úseku Čelkova Lehota – Briestenné.