Pobožnosti

Výročná farská poklona

 • býva na prvú septembrovú nedeľu vo farskom kostole v Domaniži


Krížová cesta

 • v období pôstu v piatok a nedeľu


Litánie

 • Loretánske – v máji

 • k Božskému Srdcu Ježišovmu – v júni


Modlitba sv. ruženca

 • pred každou sv. omšou počas celého roka

 • a v mesiaci október, ktorý je zasvätený Ružencovej Panne Márii


Poklona pred vyloženou Sviatosťou oltárnou

 • vždy 28. deň v mesiaci vo farskom kostole

  • v letnom období

   • od 16:00 do 23:00 hod.

   • od 22:00 do 23:00 hod. je možnosť pristúpiť k sv. spovedi

  • v zimnom období

   • od 16:00 do 22:00 hod.

   • od 21:00 do 22:00 hod. je možnosť pristúpiť k sv. spovedi

 • každý štvrtok v Čelkovej Lehote po sv. omši

 • každú 2. sobotu v mesiaci vo farskom kostole v Domaniži – adorácia pre mládež


Poklona sv. krížu

 • každý piatok v Malých Ledniciach po sv. omši