Malé Lednice

Malé Lednice Kostol
História

Obec Malé Lednice má rozlohu 1 509 ha, je v nadmorskej výške 463 m, obcou vedie štátna cesta č.517 spájajúca Považskú Bystricu a Rajec.

Podľa povestí územie obce dostal za záchranu svojho pána na poľovačke v danom území sluha Lednický, ktorý tu neskoršie založil obec.

Podľa doposiaľ známych písomných podkladov prvá písomná zmienka o území a tiež jestvovaní obce je z roku 1339. Malé Lednice od svojho vzniku až po koniec feudalizmu patrili k Bystrickému panstvu, ktoré kráľ Matej daroval Ladislavovi Podmanickému v roku 1458 spolu s 15 obcami. Keď po 120 rokoch Podmanickovci vymreli panstvo pripadlo Ferdinandovi Habsburskému, ktorý panstvo vymenil za niektoré hrady s Gašparom Serédym. V tom čase k bystrickému panstvu patrilo s Lednicami už 27 dedín. Obec mala svoje pečatidlá , asi z roku 1787, kde v strede na krátkej stopke vyrastá veľký kvet s kolopisom SIG/I/L/LUM P OSSESSIONIS LEDNICZE. Ďalšia pečať bola používaná v rokoch 1873 – 1881. Bola bez znaku s nápisom v troch riadkoch OBEC LEDNICZ „KOSZÉG“. Tretie pečatidlo vzniklo asi v roku 1880 s motívom prvej pečate s kolopisom LEDNICZ KOSZÉG PECSZETJE.

Od roku 1993 má obec schválený svoj erb a vlajku. Medzi pôvodné domáce priezviská patrili Lednický, Pohanka, Obešla, ku ktorým boli pričleňované ďalšie prímenia.

Obyvatelia obce sa živili hlavne poľnohospodárstvom a prácou v lesoch. V oku 1655 rakúsko- uhorský panovník Ferdinand III povýšil do zemianskeho stavu i niektorých občanov obce menom Lednicky.

V obci žili a tiež v súčasnosti žijú prevažne rímskokatolíci. Počas pôsobenia p. dekana Turčeka, domanižského farára ,obyvatelia obce si z finančných darov a zbierok v roku 1906 postavili kaplnku pri miestnom cintoríne. Stavbu viedol murársky majster Havelka z Moravy. Vo vystavenej kaplnke sa ľudia schádzali hlavne na nedeľné litánie, pôstne ružencové modlitby, prípadne na zádušné omše pri pohreboch a na druhú októbrovú nedeľu, kedy bolo výročie posviacky kaplnky. Na nedeľné sväté omše občania dochádzali pešo do farského kostola v Domaniži. V roku 1997 bola urobená prístavba kaplnky.

Školské vyučovanie detí v obci je zaznamenané od roku 1798. Školu navštevovalo 13 žiakov. Vyučovanie v obci bolo do roku 1984, kedy okresný úrad školu zrušil a deti začali chodiť do školy v Domaniži. Obec školu prestavala v rokoch 1988 – 1994 na kultúrny dom s rozsiahlejšou prístavbou.