Spoločenstvo otcov

„Proste a dostanete!
Lebo každý, kto prosí, dostane.“ /Mt 7,7-8/

História

Modlitby otcov vznikli v Anglicku po rozšírení Modlitieb matiek. Sú súčasťou komunity Útecha. Skupiny Modlitieb otcov v počte od 2 do 8 mužov sa stretávajú pravidelne v mieste svojho bydliska, doma, alebo v kostole a modlia sa za svoje deti a rodiny. Mnohí muži na celom svete boli požehnaní skrze tieto modlitby.

Vznik vo farnosti Domaniža

V Domaniži vzniklo Spoločenstvo modlitieb otcov v novembri 2007, kedy našu farnosť navštívil zakladateľ tohto hnutia z Anglicka. V skupinke sa modlia traja otcovia. Stretávajú sa pravidelne každú stredu po sv. omši a spoločne sa modlia na fare, alebo v kostole.

Bližšie informácie na t.č. 0911475596.