Farská charita

Vznik

Farská charita (ďalej len FCh) bola založená na podnet viacerých veriacich vo farnosti, ktorí potrebovali a potrebujú pomôcť pri opatere chorých, starých, nevládnych v rodine. Koncom septembra 2007 sa konalo prvé spoločné stretnutie FCh, na ktoré po výzve miestneho pána farára, prišli prvé 4 dobrovoľníčky.

Neskôr pribudli ďalšie a v súčasnosti má FCh 10 členiek. Farské spoločenstvo sa stretáva podľa potreby niekoľkokrát do roka, keď treba riešiť naliehavé problémy a pomoc v tej, ktorej rodine, alebo niektorého osamelo žijúceho človeka.

Činnosť Farskej Charity

Návšteva chorých, osamelých, pomoc pri opatere (hygiena, kŕmenie, návšteva lekára, donáška liekov, nákup potravín), starostlivosť o siroty, deti v detských domovoch. Ďalej duchovná a duševná pomoc pre chorých a ich blízkych. Rozhovory, spoločne i osobné modlitby členov charity. Tiež príprava rôznych charitatívnych podujatí, napr.:

  • Štedrovečerná kapustnica pre osamelých
  • Stretnutie s opatrovníkmi chorých
  • Príprava slávnosti sv. Mikuláša vo farnosti

Práca v charite je služba lásky.

Štatút farskej charity

…dobre vidíme iba srdcom… /Antoine Saint De Exupéry/

Modlitba

Uč ma, Pane!
Byť vždy láskavou a usmievavou.
Uč ma prijímať každého, kto padne,
kto vystiera ku mne svoje prázdne dlane.
Uč slúžiť ma Tebe i blížnym
verne, odovzdane.
Uč ma, láske, Pane!