Kňazi

Správcovia farnosti

Godislav

zmienka z roku 1268
Nicolaus 1332 – 1337
Mikuláš Ondrejkovič 1654 – 1660
Šimon Falloni 1660 – 1670
Rafael Leskóci 1670 – 1694
Juraj Vrtík 1694 – 1712
Ján Egbelíni 1712 – 1713
Andrej Bikaši 1713 – 1718
Juraj Ribany 1718 – 1729
Ján Goldberger 1729 – 1748
Štefan Bátora 1748 – 1753
Štefan Jankovič 1753 – 1770
Andrej Fedora 1770 – 1801
Andrej Halás 1801 – 1808
Ignác Morvaj 1808 – 1809
Samuel Peška 1809 – 1847
Karol Landek 1847 – 1876
Štefan Báž 1876 – 1893
Jozef Turček 1893 – 1915
Šebastián Slugeň 1915 – 1955
Eduard Vendrinský 1955 – 1998
Marian Ďurčan

1998 – 2015

Martin Čerňanský

od 2015

Kňazi pochádzajúci z našej farnosti

Pochádzajúci z Domaniže a Malých Ledníc

Ján Domanižaj

zomrel v roku 1676
Matej Domanický
Ján Domanický
Mikuláš Domanický zomrel v roku 1767
Ján Domanický zomrel v roku 1748
Ján Domanický zomrel v roku 1809
Justín Domanický narodil sa v roku 1822
Andrej Packo žil v rokoch 1738 – 1800
Pavol Gálik žil v rokoch 1782 – 1838
Jozef Čelko zomrel v roku 1824
František Čelko žil v rokoch 1820 – 1872
Emil Augustín žil v rokoch 1887 – 1955
Ladislav Porubčin narodil sa v roku 1949
Andrej Porubčin, SDB narodil sa v roku 1957
Rudolf Lednický, SDB narodil sa v roku 1960

Pochádzajúci zo Sádočného

František Sádecký zomrel v roku 1768
Mikuláš Sádecký
Ján Sádecký zomrel v roku 1739
Mikuláš Sádecký
Ján Sádecký zomrel v roku 1762
Ján Sádecký zomrel v roku 1782
Michal Sádecký zomrel v roku 1806
Gašpar Sádecký žil v rokoch 1756 – 1815
Ján Sádecký žil v rokoch 1757 – 1800